Política de privacitat

En compliment d’allò establert a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de La Información y el Comercio Electrónico (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

  • Identificació de la web: www.27forum.auditorscensors.com
  • Responsable de la web: Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
  • Direcció: Sor Eulàlia d’Anzizu, 41
  • Email de contacte: col.legi@auditors-censors.com
  • Telf. 93 280 31 00 / Fax: 93 252 15 01
  • Dades Fiscals: Q5856127E
  • Dades Registrals: Llei 7/1995 de 28 de juny, de creació del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

Acceptació de l’usuari

Aquest document (d’ara endavant anomenat “POLÍTICA DE PRIVACITAT”) té per objecte regular l’ús de l’espai web que el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya posa a disposició del públic en l’URL www.27forum.auditorscensors.com

Els drets de propietat intel•lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que conté són propietat titular del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer li atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que es prestin a través d’aquest amb finalitats o efectes il•lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espai web a d’altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes esmentats.

L’usuari es compromet a no introduir-hi programes, virus, macroinstruccions, miniaplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel•lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer mal ús d’informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

El Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya conseqüentment, declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pugui sofrir qualsevol visitant d’aquest espai web en els seus recursos tecnològics (informàtics o telemàtics), a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies o fets esmentats al paràgraf anterior. Igualment, el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya no garanteix que l’espai web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

El Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs des d’aquest espai web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya o de tercers que l’han autoritzada per al seu ús.

Tots els drets estan reservats.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya per la utilització del web.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web per la seva part i el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya està exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es reclamin al Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya pel funcionament del web El Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya exclou qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per interferències, omissions, interrupcions, intromissions indesitjades, deficiències de telecomunicacions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivats per causes alienes al Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Responsabilitat del Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya per enllaços des del web El Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya declina tota responsabilitat respecte de la informació (continguts) o riscos (perjudicis tècnics, morals o econòmics) que hi hagi fora de l’espai web i al que es pugui accedir per enllaç des d’aquest, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament la d’informar a l’usuari de l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.

Compromís de protecció de dades i de compliment de la LSSICE

En compliment de la LOPD 15/1999, l’informem que les dades personals facilitades seran incorporats a un fitxer responsabilitat del COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE CATALUNYA, (d’ara endavant CCJCC), amb finalitats relacionades amb la gestió i el desenvolupament d’est curso/acte/esdeveniment. Les seves dades podran ser facilitats al centre organitzador contractat pel CCJCC, perquè pugui procedir a les corresponents reserves i control de presència. El fet d’emplenar un formulari d’aquesta pàgina web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que indica són seves, exactes i certes.

L’usuari conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i de cancel•lació de dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercir els drets esmentats, pot adreçar-se al Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya mitjançant correu electrònic col.legi@auditors-censors.com, o correu postal a carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41. 08034-Barcelona.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya a través de la seva representació legal i l’usuari, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el Col•legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.